تا به حال آیا به وافی رفته اید؟... (شعر: شهر من کلارآباد)

- مردمان   شهر   من،   اینجا   کجاست؟          شهر   ما،   حتما    کمی   نا   آشناستما    میان   سطر     دریا     گم     شدیم          توی   نقشه  از  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
مرداد 91
1 پست
تیر 91
7 پست